Facebook logo

O nas

Fundacja NEUCA Dla Zdrowia powstała w 2013 roku. Jej powołanie i aktywność stanowią naturalną kontynuację działań społecznych Grupy NEUCA, która od ponad 30 lat funkcjonuje w obszarze ochrony zdrowia w Polsce i postrzega zdrowie społeczne jako podstawowy wymiar swojej odpowiedzialności względem społeczeństwa. Działalność Fundacji pozwala NEUCA jeszcze lepiej wypełniać misję społeczną, którą rozumiemy jako budowanie kultury zdrowia. Kluczowym celem, jaki sobie stawiamy zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, jest dążenie do poprawy zdrowia i związanej z tym jakości życia społeczeństwa.

Od kwietnia 2016 roku Fundacja NEUCA dla Zdrowia jest organizacją pożytku publicznego. To uznanie i dowód zaufania dla dotychczasowej działalności społecznej fundacji. Status OPP otrzymują organizacje pozarządowe spełniające dość rygorystyczne zasady dotyczące transparentności działań.

Działamy na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej i opieki zdrowotnej, wspierając polskich farmaceutów. Dążymy do zwiększenia dostępności specjalistycznej opieki lekarskiej i farmaceutycznej. Edukujemy i zwiększamy świadomość społeczną w zakresie najczęściej diagnozowanych chorób. Pomagamy w dostępie do terapii. Nasze działania realizujemy we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze zdrowia.

Fundacja NEUCA Dla Zdrowia to nowa perspektywa dla działań prospołecznych NEUCA. Dzięki niej jeszcze więcej zrobimy dla zdrowia!

Niniejszym informujemy, iż Fundacja NEUCA dla Zdrowia w roku 2021, otrzymała darowizny od NEUCA SA w wysokości 959.689,00zł.

Niniejszym informujemy, iż Fundacja NEUCA dla Zdrowia w roku 2020, otrzymała darowizny od NEUCA SA w wysokości 396.636,00zł.

Niniejszym informujemy, iż Fundacja NEUCA dla Zdrowia w roku 2019, otrzymała darowizny od NEUCA SA w wysokości 651.580,00zł.

Niniejszym informujemy, iż Fundacja NEUCA dla Zdrowia w roku 2018, otrzymała darowizny od NEUCA SA w wysokości 856.075,00zł.

Niniejszym informujemy, iż Fundacja NEUCA dla Zdrowia w roku 2017, otrzymała darowizny od NEUCA SA w wysokości 98.728,65zł.

Niniejszym informujemy, iż Fundacja NEUCA dla Zdrowia w roku 2016, otrzymała darowizny od NEUCA SA w wysokości 1.013.813,95zł.

Niniejszym informujemy, iż Fundacja NEUCA dla Zdrowia w roku 2015, otrzymała darowizny od NEUCA SA w wysokości 726.969,48zł.

Niniejszym informujemy, iż Fundacja NEUCA dla Zdrowia w roku 2014, otrzymała darowizny od NEUCA SA w wysokości 682.414,10zł.

Niniejszym informujemy, iż Fundacja NEUCA dla Zdrowia w roku 2013, otrzymała darowizny od NEUCA SA w wysokości 40.000,00zł.

Rada Fundacji

Wiesława Herba

Rada Fundacji

Aleksandra Puskarz-Kusa

Rada Fundacji

Piotr Sucharski

Rada Fundacji

Krzysztof Pyka

Rada Fundacji

Barbara Benke

Prokurent

Tomasz Dobrański

Prokurent

Zarząd

Bogusława Golus-Jankowska

Prezes Zarządu

Marta Zawal - Rybak

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Swaczyna

Członek Zarządu

Zespół

Bogusława Golus-Jankowska

Prezes Fundacji

Marta Zawal - Rybak

Wiceprezes Fundacji

Aleksandra Wituła

Koordynator ds. Komunikacji i polityki społecznej


Agnieszka Wróblewska

Ekspert ds. Programów Zdrowotnych


Daria Czerw

Specjalista ds. Programów Zdrowotnych

Małgorzata Plociniczak

Specjalista ds. Programów Zdrowotnych


Statut

Sprawozdania


Wszystkie sprawozdania dostępne na stronie :https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/.


Aktualności

Kolejna trasa kardiobusa rozpocznie się już 24 kwietnia!

Fundacja NEUCA dla Zdrowia udostępnia bezpłatne badanie kardiologiczne oraz możliwość samodzielnego wykonania pomiaru poziomu cukru we krwi! Choroby układu krążenia, które niezmiennie są w Polsce najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów, oraz cukrzyca stanowią kolejną epidemię XXI wieku. Kardiobus Fundacji NEUCA dla Zdrowia oferuje bezpłatne i bezpieczne badania profilaktyczne w celu prewencji tych jednostek chorobowych wśród Polaków.

Projekt "Weź głęboki oddech"

W związku z realizacją Projektu „Weź głęboki oddech” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę w zakresie przeprowadzania spirometrii- badań w terenie przy wykorzystaniu spirobusa. W ramach zamówienia zostaną zorganizowane 15 akcje wyjazdowe –oferujące bezpłatne badania spirometryczne dla lokalnej społeczności (po 5 akcji wyjazdowych na każde z 3 województw stanowiących obszar realizacji projektu: małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Zamawiający zaplanuje w konsultacji z wykonawcą dokładne lokalizacje w których badania terenowe będą prowadzone np. przy przychodniach i aptekach.

Bezpłatnie zbadaj wzrok na wiosnę!

Po raz kolejny Fundacja NEUCA dla Zdrowia ma przyjemność udostępnić pacjentom w całej Polsce bezpłatne przesiewowe badania wzroku. Badania wykonywane są przez wykwalifikowany personel w mobilnej przychodni.

Bezpłatne badania spirometryczne w mobilnej przychodni z Fundacją NEUCA dla Zdrowia!

Mobilna przychodnia umożliwia Fundacji NEUCA dla Zdrowia dotarcie z profilaktyką chorób układu oddechowego do czterdziestu lokalizacji w całej Polsce. Pomiar spirometryczny, który będzie oferowany pacjentom odwiedzającym „Spirobus”, jest podstawowym i najczęściej stosowanym badaniem w diagnostyce chorób układu oddechowego.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Akceptuj