Facebook logo

Dane teleadresowe


FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA

ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń

tel. 723 995 164 (prezes zarządu)

tel. 661 781 651 (wiceprezes zarządu)

tel. 512 746 125 ("Zdrowa Wiedza")
tel. 505 491 453 (badania profilaktyczne)
tel. 661 910 446 (wnioski o wsparcie)

kontakt@fundacjaneuca.pl

NIP: 956 23 04 247
KRS: 0000474181
REGON: 341472427


DANE OSOBOWE

  1. Klauzula - dane osobowe pracowników Kontrahenta_fundacjaneuca.pl
  2. Klauzula - darczyńcy_fundacjaneuca.pl
  3. Klauzula - kontakt telefoniczny i poprzez e-mail_fundacjaneuca.pl
  4. Klauzula - rekrutacja_fundacjaneuca.pl
  5. Klauzula - monitoring_fundacjaneuca.pl
  6. Klauzula informacyjna Facebook Fundacja
  7. Klauzula kontrahenci_fundacjaneuca.pl

Formularz kontaktowy

Administratorem danych jest Fundacja NEUCA dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@fundacjaneuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.

Pani/Pana dane osobowe, podane w powyższym formularzu, przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT ) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji zapytania lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Akceptuj