Facebook logo

Dane teleadresowe


FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA

ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń

tel. 723 995 233 (prezeska zarządu)

tel. 723 995 164 (członkini zarządu)

tel. 512 745 323 ("Zdrowa Wiedza")
tel. 512 746 125 (badania profilaktyczne, wnioski o wsparcie)
tel. 661 910 446 (komunikacja)

kontakt@fundacjaneuca.pl

NIP: 956 23 04 247
KRS: 0000474181

REGON: 341472427

Formularz kontaktowy

Administratorem danych jest Fundacja NEUCA dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@fundacjaneuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.

Pani/Pana dane osobowe, podane w powyższym formularzu, przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT ) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji zapytania lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Akceptuj