Facebook logo

"Weź głęboki oddech"

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w partnerstwie z Alarmem Smogowym i Fundacją NEUCA dla Zdrowia realizuje program „Weź głęboki oddech”. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie czynników wywołujących przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), która najczęściej dotyka aktywnych i biernych palaczy tytoniu, mieszkańców miejscowości szczególnie zanieczyszczonych smogiem i pracowników przedsiębiorstw, w których występują szkodliwe warunki pracy (wysokie stężenie pyłu).

Mieszkańcy województw świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego będą mieli okazję wykonać bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie chorób płuc, skorzystać z poradnictwa w efektywnym rzuceniu palenia tytoniu i zwiększyć świadomość w zakresie działania szkodliwych czynników w środowisku pracy. Projekt realizowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 wraz z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II i Krakowskim Alarmem Smogowym.

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II otwarto Poradnię Antynikotynową. W poradni można skorzystać z porad specjalisty leczenia uzależnień, psychologa, psychiatry oraz wykonać badania spirometryczne. Są tam też organizowane działania edukacyjne z profilaktyki POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc).

Dla pacjentów świadczenia w poradni są bezpłatne, ponieważ są finansowane ze środków unijnych jako część projektu pt. „Weź głęboki oddech” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania to prawie 2 mln złotych.

„Weź głęboki oddech” to projekt, który zachęca do rzucania palenia, zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat POChP, zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego, a także ograniczenia szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu. Celem projektu jest również wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego POChP. Realizacja projektu obejmuje makroregion południowo-wschodni tj. województwo małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie i zakłada uczestnictwo 717 Pacjentów Poradni oraz 136 uczestników z obszaru medycznego w szkoleniach profilaktycznych. Podczas 3-letniej realizacji projektu, do grudnia 2021 roku, zaplanowano szereg działań z których mogą skorzystać nie tylko nałogowi palacze, ale również:

  • osoby pracujące w warunkach narażających ich na działanie czynników szkodliwych predysponujących do powstawania POChP,
  • pracownicy służby BHP,
  • pielęgniarki i lekarze POZ oraz lekarze Medycyny Pracy.


Powstanie również ogólnodostępna aplikacja mobilna. Realizacja poszczególnych zadań ma służyć wypracowaniu i wdrożeniu w systemie opieki zdrowotnej rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu chorobom układu oddechowego, które są główną przyczyną dezaktywacji zawodowej.

Partnerami projektu „Weź głęboki oddech” są: Krakowski Alarm Smogowy oraz Fundacja NEUCA dla Zdrowia.

Szacuje się, że w Polsce liczba chorych na POChP wynosi ponad 2 miliony, z czego rocznie 15 tysięcy umiera, co w naszym kraju stanowi trzecią co do częstości przyczynę zgonów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Badania spirometryczne 2021:

Podstawowym badaniem określającym pojemność płuc i diagnozującym POChP jest spirometria. Fundacja NEUCA dla Zdrowia zwraca uwagę na małą dostępność badań spirometrycznych, dlatego organizuje mobilne przychodnie, w których pacjenci mogą bezpłatnie zbadać swoje płuca i otrzymać profesjonalną poradę zdrowotną. W trakcie każdego badania, na miejscu obecny będzie wykwalifikowany personel medyczny, który wykona badania i udzieli fachowych porad w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego.

Przeciwwskazania:

! osoby: przed 21. rokiem życia, po zawale serca, udarze serca, po jakimkolwiek zabiegu inwazyjnym na sercu, po operacji oczu (pół roku), osoby z tętniakami, odmą opłucnową lub zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym - NIE MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO BADANIA.

Przebieg badań:

# Badania są bezpłatne dla pacjenta
# Badania prowadzone w godzinach 10:00 – 16:00
# Badanie trwa około 10 minut
# Badania wykonywane są przez wykwalifikowany person, który wcześniej przeprowadza wywiad z pacjentem
# Zachowany jest reżim sanitarny i wszystkie zasady bezpieczeństwa w dobie Covid-19

Zapisy odbywają się osobiście u partnera akcji pod tym samym adresem, pod którym odbędzie się badanie!

Trasa spirobusa, terminy badań i adresy badań oraz osobistych zapisów -> klik


Uwaga Kraków! Specjalne 4 dni badań stacjonarnych (2 lipca 2021 r. oraz od 20 do 22 lipca 2021 r.) w gabinecie medycznym przy ul. Aleja 29 Listopada 130/270 w Krakowie, między godzinami 10.00 a 16.00. Udział w badaniu jest bezpłatny, wymagane są jednak wcześniejsze zapisy. Można ich dokonywać czternaście dni przed planowanym badaniem pod numerem telefonu: 795 474 459 (prosimy dzwonić w godzinach pracy, czyli od pon. do pt. g. 9 - 16).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach projektu „Weź głęboki oddech” oprócz poradni będą prowadzone bezpłatne badania spirometryczne i szkolenia merytoryczne dotyczące przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Ze szkolenie może skorzystać każdy mieszkaniec województwa: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Link do szkolenia: https://fundacjaneuca.eszkolenia.info/rejestracja/

Regulamin szkolenia.


Więcej informacji na temat projektu: www.wezglebokioddech.pl.

Materiały edukacyjne:

Czym jest uzależnienie od nikotyny?

Epidemiologia palenia tytoniu

Nikotynizm

Skutki zdrowotne palenia papierosów

Niewydolność oddechowa

POChP

Smog

Korzyści z rzucenia palenia tytoniu

Leczenie farmakologiczne

Poradnictwo antynikotynowe

Poradnia Antynikotynowa

O projekcie "Weź głęboki oddech"


Projekt nr POWR.05.01.00-00-0014/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Akceptuj