Facebook logo

Projekt "Weź głęboki oddech"

Pliki do pobrania:ZapytanieSpirometria.docx

FormularzOfertowySpirometria.docx

Projekt „ Weź głęboki oddech ” nr POWR.05.01.00-00-0014/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowany przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Akceptuj