Facebook logo

Projekt "Weź głęboki oddech"

W związku z realizacją Projektu „Weź głęboki oddech” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę w zakresie emisji krótkiego filmu edukacyjnego w ramach kompleksowej kampanii medialnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) obejmujące:

- emisję krótkiego filmu edukacyjnego w TV lokalnych (województwo MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE): 60 emisji, po 20 emisji w każdym z w/w województw.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Pliki do pobrania:

- formularz ofertowy

- zapytanie ofertowe

Projekt „ Weź głęboki oddech ” nr POWR.05.01.00-00-0014/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowany przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.


Procedura wyboru wykonawcy ze względu na brak ofert spełniających kryteria wyboru zakończyła się brakiem wyłonienia wykonawcy.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Akceptuj