Facebook logo

Projekt "Weź głęboki oddech"

Przetarg został zakończony.

W związku z realizacją Projektu „Weź głęboki oddech” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę w zakresie wydruku i dostawy materiałów informacyjno-edukacyjnych w ramach kompleksowej kampanii medialnej mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) obejmujące:

Materiały drukowane: Niezbędnik pacjenta

Ilość stron: 32 + 4 strony okładki

Papier: okładka: kreda 170g, środek: offset 90g, oprawa zszywana

Nakład: 30 000 szt.

Rozmiar: A5

Zadruk: 4+4

Wymóg w zakresie pakowania: po 100szt.


Adres dostawy: Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wszystkie materiały muszą zawierać informację o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu za pomocą:

1) znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu;

2) barw Rzeczypospolitej Polskiej;

3) znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny. Dodatkowo muszą zawierać logotypy podmiotów realizujących przedmiotowy projekt tj.: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła 2, Fundacja Neuca dla zdrowia oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego

Treści merytoryczne zostaną przesłane przez Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

- formularz ofertowy

- zapytanie of

Projekt „ Weź głęboki oddech ” nr POWR.05.01.00-00-0014/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowany przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.


Wygrana oferta została przedstawiona przez firmę: Poligrafia NOT Piotr Wierzbiński

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Akceptuj