Facebook logo

Projekt "Weź głęboki oddech"

Przetarg został zakończony

W związku z realizacją Projektu „Weź głęboki oddech” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na usługę w zakresie przeprowadzania spirometrii- badań w terenie przy wykorzystaniu spirobusa.

W ramach zamówienia zostaną zorganizowane 18 akcje wyjazdowe –oferujące bezpłatne badania spirometryczne dla lokalnej społeczności (po 6 akcji wyjazdowych na każde z 3 województw stanowiących obszar realizacji projektu: małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Zamawiający zaplanuje w konsultacji z wykonawcą dokładne lokalizacje w których badania terenowe będą prowadzone np. przy przychodniach i aptekach.

Pliki do pobrania:

- formularz ofertowy

- zapytanie ofertowe.

Projekt „ Weź głęboki oddech ” nr POWR.05.01.00-00-0014/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowany przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.


Wygrana oferta została przedstawiona przez firmę: Polska Profilaktyka sp. z o.o.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Akceptuj