Facebook logo

Projekt "Dorosłość bez próchnicy"

W związku z realizacją Projektu „Dorosłość bez próchnicy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zapraszamy składania ofert na usługę w zakresie produkcji krótkiego filmu instruktażowo-edukacyjnego.

Czas trwania filmu: Wersja pełnometrażowa – ok. 30 min

Wymagania:

a) Realizacja w Full HD (1920x1080 px, proporcja 16x9), ew. PAL (768x576 px, proporcja 16x9).

b) Natywnie materiał video winien być rejestrowany w standardzie 4K

c) Poziom fonii – dla plików w domenie cyfrowej maksymalnie -18dBFs.

Grupę docelową projektu stanowi młodzież w wieku 15 - 19 lat. Wykonawca zapewni aby treść merytoryczna oraz opracowanie były atrakcyjne, ciekawe i w pełni dostępne dla w/w grupy docelowej.

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe

- Formularz ofertowy

- Oświadczenia

"Dorosłość bez próchnicy" - program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, organizatorem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Fundacją NEUCA dla Zdrowia.


Wygrana oferta została przedstawiona przez firmę: ALLESPOT.pl Magdalena Klawińska

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Akceptuj