Facebook logo

Projekt "Dorosłość bez próchnicy"

W związku z realizacją Projektu „Dorosłość bez próchnicy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zapraszamy składania ofert na usługę w zakresie wydruku i dostawy materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Ulotki:

- Format A5, Papier kreda mat, Gramatura papieru minimum 130g, Zadruk 4+4 (dwustronny pełny kolor), Nakład 5000 sztuk

Plakaty:

- Format B2, Papier kreda mat, Gramatura papieru minimum 170g, Zadruk 4+0 (jednostronny pełny kolor), Nakład 500 sztuk

Broszura:

- Format po złożeniu A5, Okładka kreda mat minimum 200 g, Środek kreda mat minimum 130 g, Zadruk 4+4 (dwustronny pełny kolor), Nakład 10 000 sztuk, Oprawa zeszytowa (dwie zszywki), Ilość stron: 8 + 4 okładki.

Wymóg w zakresie pakowania: po 100szt.

Adres dostawy: Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

Wszystkie materiały i wytworzone utwory muszą zawierać informację o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za pomocą:

1) znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu;

2) barw Rzeczypospolitej Polskiej;

3) znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny. Dodatkowo muszą zawierać logotypy podmiotów realizujących przedmiotowy projekt tj.: Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Fundacja NEUCA dla zdrowia.

Treści merytoryczne zostaną przesłane przez Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

- formularz ofertowy

- zamówienie

- oświadczenia

"Dorosłość bez próchnicy" - program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, organizatorem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Fundacją NEUCA dla Zdrowia.


Wygrana oferta została przedstawiona przez firmę: Officenter Janowski Sp.K.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Akceptuj