Facebook logo

"Dorosłość bez próchnicy"

Rozpoczęliśmy kolejny etap działania w ramach Programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży.

Projekt "Dorosłość bez próchnicy” realizowany jest w makroregionie centralnym (województwo mazowieckie i łódzkie) przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz naszą Fundację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem realizowanego programu jest wzrost poziomu wiedzy młodzieży w zakresie profilaktyki próchnicy zębów, prawidłowej higieny jamy ustnej oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Próchnica zębów jest powszechnym problemem zdrowotnym. Jest określana jako choroba cywilizacyjna czy też choroba społeczna. Głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za rozwój próchnicy są bakterie wytwarzające kwasy niszczące szkliwo w procesie rozkładu cukrów obecnych w produktach żywnościowych.


Próchnica może przyczyniać́ się̨ do bólu głowy i zatok, rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów, problemów z nerkami. Próchnica zwiększa również̇ ryzyko cukrzycy, zawału serca oraz udaru.

Zły stan uzębienia Polaków wynika z niskiej świadomości społeczeństwa w zakresie dbania o higienę̨ jamy ustnej, prawidłowej pielęgnacji jamy ustnej oraz prawidłowej diety.

Wsparciem edukacyjnym zostanie objętych 12240 uczniów w wieku 15 - 19 lat, 3060 osób zostanie objętych badaniem stomatologicznym z instruktażem higieny jamy ustnej. Połowa osób objętych wsparciem edukacyjnym powinna zamieszkiwać́ obszary wiejskie lub miasta do 20 tys. osób, gdzie dostęp do opieki stomatologicznej jest mniejszy.

UWAGA: Zapraszamy do udziału w projekcie szkoły branżowe w woj. mazowieckim i łódzkim. Jeśli wyrażasz chęć wzięcia udziału w projekcie – napisz: kontakt@fundacjaneuca.pl.

Zapraszamy na FB: https://www.facebook.com/dorosloscbezprochnicy

oraz stronę: https://prochnica.wum.edu.pl/

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Akceptuj